Program


Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Poprzez wyposażenie w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz wykorzystywanie różnorodnych metod pracy, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".
Nauczyciele do pracy z dziećmi wykorzystują programy i karty pracy zgodne z wytycznymi nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 23 grudnia 2008 r. Dodatkowo realizują również swoje programy autorskie.

W trakcie prowadzonych zajęć wykorzystywane są również następujące metody pracy:
- Dziecięca Matematyka – prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- Metoda Ruchu Rozwijającego - W. Sherbone,
- Pedagogika Zabawy - Klanza,
- Metoda ,,Dobrego Startu” - M. Bogdanowicz,
- Metody twórcze - R. Labana, A. i M. Kniesów, K. Orffa

Stała współpraca z logopedą i psychologiem pozwala dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka.

Dodatkowo przedszkole bierze udział w różnego rodzaju konkursach, programach i kampaniach profilaktycznych.
Do tej pory uczestniczyliśmy w następujących programach:
- Kubusiowi Przyjaciele Natury
- Optymistyczne Przedszkole
- Akademia Aquafresh
- Akademia Zdrowego Przedszkolaka
- Akademia Super Przedszkolaka
- Akademia Zdrowych Zuchów
- Pogromcy Zarazków
- Necio.pl
 

 Dołącz do nas:

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji:

        

507 042 540  Dyrektor zarządzający
517 921 541  Przedszkole - ZAPISY

  mail: [email protected]