Organizacja dnia

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez Nauczyciela. Kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci.

8:00 – 8:45
Aktywność zbiorowa i indywidualna inspirowana przez Nauczyciela – edukacja przez ruch: różnorodne ćwiczenia i zabawy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

8:45 – 9:30
Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.

9:30 – 11:00
Zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez Nauczycielki w ramach Planu Miesięcznego.

11:00 – 12:00
Swobodne zabawy dziecięce w sali lub w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od warunków atmosferycznych).

12:00 – 12:30
Przygotowanie do obiadu. Obiad. Przygotowanie do odpoczynku. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.

12:30 – 13:00
Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez Nauczycielkę.

13:00 – 14:30
Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

14:30 – 15:00
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.

15:00 – 16:00
Zajęcia dodatkowo płatne.
Aktywność zbiorowa i indywidualna inspirowana przez Nauczyciela – edukacja przez ruch: sport, sztukę, obserwację. Wielozmysłowe poznawanie ,,świata”. Zabawy ruchowe w grupie.

16:00 – 17:00
Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Wspieranie przez Nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna. Praca z dzieckiem zdolnym. Obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci.

17:00 – 17:30
Przygotowanie do II podwieczorku. Podwieczorek. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.

17:30 – 18:00
Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Rozchodzenie się dzieci.
 

 Dołącz do nas:

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji:

        

507 042 540  Dyrektor zarządzający
517 921 541  Przedszkole - ZAPISY

  mail: [email protected]