Opłaty

Czesne za cały miesiąc pobytu dziecka wynosi: 770 zł
Jednorazowe wpisowe: 400 zł
Stawka żywieniowa: 7 zł (odliczana za każdy dzień nieobecności)

Przy zapisie drugiego dziecka ZNIŻKA CZESNEGO W WYSOKOŚCI 100 zł oraz zapis BEZ WPISOWEGO.

Czesne wpłacane jest do 5. dnia każdego miesiąca. Jest to opłata z góry za każdy rozpoczęty miesiąc.

Numer konta: PKO BP 49 1020 1026 0000 1902 0268 9321

Powyższa cena obejmuje:
- opiekę pedagogiczną
- opiekę logopedy i psychologa
- pełne wyżywienie
- pakiet zajęć dodatkowych w ramach czesnego
- atrakcje, przedstawienia, wizyty ciekawych gości itp.

Dodatkowe opłaty w ciągu roku Rodzice ponoszą za:
- obowiązkowe ubezpieczenie
- karty pracy
- wycieczki autokarowe
- prezent Mikołajkowy

Rodzic ma również możliwość zapłaty tzw. ,,opłaty przestojowej" w wysokości 450 zł jeżeli nieobecność dziecka obejmuje cały miesiąc kalendarzowy. O tej nieobecności Rodzic zobowiązany jest poinformować kierownika placówki z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 Dołącz do nas:

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji:

        

517 707 932  Dyrektor Przedszkola

                 oraz ZAPISY do grup

  mail: przedszkole@nowodworska30.pl