Program


Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Poprzez wyposażenie w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz wykorzystywanie różnorodnych metod pracy, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".

Nauczyciele do pracy z dziećmi wykorzystują programy i karty pracy zgodne z wytycznymi nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez ministerstwo edukacji narodowej dnia 23 grudnia 2008 r. Dodatkowo realizują również swoje programy autorskie.

W trakcie prowadzonych zajęć wykorzystywane są również następujące metody pracy:
- dziecięca matematyka – prof. E. Gruszczyk-kolczyńskiej,
- metoda ruchu rozwijającego - w. Sherbone,
- pedagogika zabawy - klanza,
- metoda ,,dobrego startu” - m. Bogdanowicz,
- metody twórcze - r. Labana, a. I m. Kniesów, k. Orffa

Stała współpraca z logopedą i psychologiem pozwala dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka.

Dodatkowo przedszkole bierze udział w różnego rodzaju konkursach, programach i kampaniach profilaktycznych.
Do tej pory uczestniczyliśmy w następujących programach:
- kubusiowi przyjaciele natury
- optymistyczne przedszkole
- akademia aquafresh
- akademia zdrowego przedszkolaka
- akademia super przedszkolaka
- akademia zdrowych zuchów
- pogromcy zarazków
- necio.pl
 

 Dołącz do nas:

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji:

        

507 042 540  Dyrektor zarządzający
797 187 909  Przedszkole - ZAPISY

  mail: [email protected]