Jakie są godziny otwarcia przedszkola?

Niepubliczne Przedszkole ,,Krasnoludki" otwarte są w godzinach od 6:30 do 18:30 z wyjątkiem Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

W okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia placówki pracują od 7:00 do 18:00.

W Wigilię wszystkie przedszkola są zamknięte.

W Sylwestra oraz tzw. ,,długie weekendy" placówki pełnią dyżur dla dzieci których Rodzice wykazali chęć przyprowadzenia ich w tym dniu do przedszkola.

W sytuacjach szczególnych, kiedy Rodzic nie jest w stanie dojechać po dziecko do godziny 18:30, po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora lub kierownika przedszkola zapewniamy maluchowi opiekę za dodatkową opłatą (50 zł za każdą rozpoczętą godzinę).

Ile dzieci jest w grupie przedszkolnej?

Grupy przedszkolne liczą w naszych placówkach od 15-25 dzieci w zależności od warunków lokalowych przedszkola oraz wielkości dostępnych sal.

Optymalna liczba dzieci w grupie zapewnia im właściwy rozwój społeczny, daje możliwość nawiązywania kontaktów z innymi rówieśnikami, umożliwia indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednią realizację podstawy programowej pod kątem jak najlepszego przygotowania do udziału w życiu szkolnym.

Ilu jest nauczycieli w grupie?

Dziećmi opiekuje się 1 lub 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zależności od wielkości grupy.

Jaki program realizuje przedszkole?

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Poprzez wyposażenie w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz wykorzystywanie różnorodnych metod pracy, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".

Nauczyciele do pracy z dziećmi wykorzystują programy i karty pracy zgodne z wytycznymi nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 23 grudnia 2008 r. Dodatkowo realizują również swoje programy autorskie.

W trakcie prowadzonych zajęć wykorzystywane są również następujące metody pracy:
- Dziecięca Matematyka – prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- Metoda Ruchu Rozwijającego - W. Sherbone,
- Pedagogika Zabawy - Klanza,
- Metoda ,,Dobrego Startu” - M. Bogdanowicz,
- Metody twórcze - R. Labana, A. i M. Kniesów, K. Orffa

Stała współpraca z logopedą i psychologiem pozwala dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka.

Dodatkowo przedszkole bierze udział w różnego rodzaju konkursach, programach i kampaniach profilaktycznych.
Do tej pory uczestniczyliśmy w następujących programach:
- Kubusiowi Przyjaciele Natury
- Optymistyczne Przedszkole
- Akademia Aquafresh
- Akademia Zdrowego Przedszkolaka
- Akademia Super Przedszkolaka
- Akademia Zdrowych Zuchów
- Pogromcy Zarazków
- Necio.pl

Czy w przedszkolu jest psycholog?

Z przedszkolem współpracuje psycholog,który pozostaje do dyspozycji dzieci, ich Rodziców oraz Nauczycieli. Bierze udział w zajęciach, podczas których obserwuje dzieci i pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych.
Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu, Rodzice mogą skorzystać z indywidualnych porad psychologa w trakcie spotkania w przedszkolu.

Czy w przedszkolu jest logopeda?

W przedszkolu jest logopeda a dzieci objęte są profilaktyką logopedyczną. W trakcie roku szkolnego wszystkie grupy przedszkolne uczestniczą w 30 minutowych zajęciach logopedycznych prowadzonych w ramach opłaty czesnego.
Dodatkowo po przeprowadzonej diagnozie Rodzice mogą zdecydować się na indywidualną terapię logopedyczną, za dodatkową opłatą. Zajęcia te prowadzone są na terenie przedszkola.

W ćwiczeniach logopedycznych realizowanych przez naszych nauczycieli, wspierany jest prawidłowy rozwój mowy. Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtowane są poprawne nawyki związane z mówieniem.

Czy dzieci leżakują w przedszkolu i czy leżakowanie jest obowiązkowe?

W grupach najmłodszych dzieci mają możliwość poobiedniego odpoczynku na wygodnych leżaczkach. Każde dziecko które korzysta z poobiedniej drzemki ma swój, podpisany imieniem i nazwiskiem leżaczek. Dzieci które nie potrzebują snu, spędzają ten czas na zabawie, rysowaniu, słuchaniu bajek, pobycie na świeżym powietrzu lub na zajęciach dodatkowych.

O tym czy dziecko korzysta z poobiedniego leżakowania decyduje Rodzic. Leżakowanie nie jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci.

Czy dzieci codziennie wychodzą na dwór, na spacer, na plac zabaw?

Staramy się wychodzić z dziećmi na świeże powietrze codziennie przy sprzyjającej pogodzie, realizując tym samym zalecenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
W czasie zimy spacery są krótkie i uzależnione od temperatury (wychodzimy do max. -7 stopni).
W czasie ciepłych i słonecznych dni spędzamy czas na placu zabaw lub udajemy się na piesze wycieczki do lasu i na pobliskie tereny zielone.

Czy w przedszkolu jest pielęgniarka lub lekarz?

Nie. Na terenie przedszkola dzieci nie są objęte opieką medyczną lekarza pediatry ani pielęgniarki.

Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci. W przypadku zachorowania, Rodzice informowani są telefonicznie i zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny. W trakcie oczekiwania na Rodzica dziecko objęte jest indywidualną opieką przez kierownika placówki.

Czy podaje się dziecku leki w przypadku choroby?

W przedszkolu istnieje bezwzględny zakaz podawania dzieciom lekarstw przez personel placówki, z wyjątkiem udokumentowanych przypadków chorób przewlekłych dziecka (np. cukrzycy), kiedy występuje konieczność stałego ich podawania.
W przypadku choroby przewlekłej Rodzice zobowiązani są przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz dopełnić reszty formalności indywidualnie z dyrektorem bądź kierownikiem placówki.

Jak mogę się skontaktować z przedszkolem?

Z przedszkolem Rodzice mogą kontaktować się telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy placówki.

Telefon Przedszkole: 797 919 831
mail: [email protected]

W czasie dnia możliwy jest również kontakt z dyrektorem placówek pod numerem telefonu:
797 187 901 lub mailowo: [email protected]

Czy w przedszkolu organizowane są urodziny dziecka?

Urodziny dziecka obchodzimy na wcześniejsze życzenie Rodziców. Zazwyczaj Rodzice w tym dniu dostarczają do przedszkola różnego rodzaju słodkości (lizaki, żelki, pianki, ciasteczka itp.) dla dzieci z danej grupy przedszkolnej.
Personel przedszkola nie podaje dzieciom tortów ani produktów czekoladowych.

Dodatkowo, w przedszkolu istnieje możliwość zorganizowania imprezy urodzinowej dla dziecka.
Nasze przedszkola od lat współpracują z Akademią Wyobraźni - www.akademia-wyobrazni.pl, udostępniając sale na organizację przyjęć urodzinowych w soboty i niedzielę.

Czy dzieci w przedszkolu są ubezpieczone?

Rodzice podpisując umowę z Niepublicznym Przedszkolu ,,Krasnoludki" zobowiązani są opłacić składkę na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Dzieci ubezpieczone są w PZU. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Polski, 24h/dobę.

Jak i kiedy mogę zapisać swoje dziecko do przedszkola?

Rekrutacja do naszych przedszkoli trwa cały rok kalendarzowy. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli mają dzieci które chodziły do grupy żłobkowej MINI KRASNOLUDKI oraz rodzeństwo absolwentów Niepublicznych Przedszkoli ,,Krasnoludki".

W celu zapisania dziecka do wybranej placówki w pierwszej kolejności należy skontaktować się z kierownikiem przedszkola lub dyrektorem placówek w celu umówienia spotkania w trakcie którego zostaną przedstawione szczegóły organizacyjne pracy placówki oraz wzór umowy.
Następnie po pojęciu pozytywnej decyzji Rodzice składają w biurze przedszkola:
- umowę opieki nad dzieckiem - podpisaną przez obojga Rodziców / prawnych opiekunów
- kartę przedszkolaka
- formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola

Podpisanie umowy związane jest również z uiszczeniem wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł, gotówką w biurze przedszkola lub w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Kiedy należy podpisać umowę i wpłacić wpisowe?

Umowę należy podpisać zaraz po podjęciu decyzji o wyborze przedszkola, ponieważ podpisana umowa złożona w biurze placówki oraz wpłata wpisowego gwarantuje miejsce na 100%.
Umowa zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce.

Podpisanie umowy związane jest z uiszczeniem wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł, gotówką w biurze przedszkola lub w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Od jakiego wieku przyjmowane są dzieci do przedszkola?

Do Niepublicznego Przedszkola ,,Krasnoludki" przyjmujemy dzieci od 2,5 roku do 6 lat.

Mniejsze dzieci od 1 roku - 2,5 roku przyjmowane są do grup żłobkowych - MINI KRASNOLUDKI, funkcjonujących w wybranych placówkach.

Co obejmuje pakiet zajęć dodatkowych w ramach czesnego?

Niepubliczne Przedszkola ,,Krasnoludki" oferują bogaty program zajęć dodatkowych w ramach czesnego, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Z doświadczenia wiemy że dzieci najchętniej się wtedy uczą.
Wszystkie zajęcia odbywają się w oparciu o główną aktywność dziecka jaką jest zabawa. Propozycja zajęć może się różnić w zależności od placówki.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (z wyłączeniem języka angielskiego) w każdej grupie wiekowej. Dzięki temu nasi podopieczni odkrywają swoje talenty i pasje.
Dla przedszkolaków organizowane są zajęcia:
- rytmika
- plastyka
- warsztaty teatralne
- dziecięca matematyka
- zajęcia taneczne
- bajkoterapia
- gimnastyka dla smyka
- profilaktyka logopedyczna

Dzieci w naszym przedszkolu spotykają się również z językiem angielskim codziennie. Dzieci poznają język angielski jak język ojczysty, dzięki specjalnie zaaranżowanym sytuacjom językowym.
Przedszkole zatrudnia nauczyciela języka angielskiego, który w ciągu dnia posługuje się zwrotami i poleceniami w tym właśnie języku. Dodatkowo prowadzi zajęcia grupowe, zorganizowane, oparte głównie na zabawie i grach językowych.

Kiedy odbywają się zajęcia dodatkowe i gdzie są prowadzone?

Zajęcia dodatkowe prowadzone się w budynkach przedszkolnych lub na terenie placu zabaw (okres wiosenno-letni).

Jakie zajęcia dodatkowo płatne proponuje przedszkole?

Zajęcia dodatkowe to zajęcia organizowane w naszych placówkach w godzinach popołudniowych.
Zajęcia te są dodatkowo płatne i prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów współpracujących z przedszkolem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ciągu roku przedszkolnego z wyjątkiem okresu wakacyjnego od 1 lipca do 31 sierpnia.
O zapisie dziecka na zajęcia decyduje Rodzic zgłaszając chęć uczestnictwa przedszkolaka w biurze u kierownika placówki.
Do Państwa dyspozycji proponujemy:

- Balet
- Karate
- Rękodzieło
- Piłka nożna
- Taniec nowoczesny
- Ceramika
- Taniec nowoczesny
- Gimnastyka korekcyjna
- Szkiełko i Oko

Jesteśmy również otwarci na propozycje zajęć ze strony Rodziców.

Czy przedszkole czynne jest w wakacje?

Wszystkie placówki Niepublicznego Przedszkola ,,Krasnoludki" otwarte są przez całe wakacje.
W okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia placówki pracują od 7:00 do 18:00.

Czy przedszkole korzysta z cateringu czy posiada własną kuchnię?

W trakcie pobytu w placówce dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia. Wszystkie posiłki są przygotowywane w naszej własnej, profesjonalnie wyposażonej kuchni. Gotujemy smaczne i urozmaicone dania w oparciu o wcześniejsze doświadczenie i sugestie Rodziców. Posiłki przygotowywane z wysokiej jakości produktów spożywczych.
W trakcie dnia dzieciom serwowanych jest 5 posiłków:
godz. 7:00 - wczesne śniadanko
godz. 9:00 - śniadanie
godz. 12:00 - obiad (złożony z dwóch dań)
godz. 14:30 - I podwieczorek
godz. 17:00 - II podwieczorek

Aktualny jadłospis wywieszany jest na tablicy ogłoszeń umieszczonej w przedszkolu.

Czy w przedszkolu możliwe jest zapewnienie diety dzieciom alergicznym?

W przypadku dziecka z alergią pokarmową zapewniamy dietę eliminacyjną polegającą na wykluczeniu produktów powodujących alergię. Zasady prowadzenia diety omawiane są indywidualnie z Rodzicami.

Czy w przedszkolach odbywają się dni adaptacyjne? Na czym polegają?

Każdy Rodzic który podpiszę umowę z Niepublicznym Przedszkolem Krasnoludki ma możliwość skorzystania z tygodniowego okresu adaptacyjnego (zazwyczaj obejmującego tydzień przed przyjściem dziecka do przedszkola na pełny etat).

Adaptacja odbywa się w godzinach od 9:30-11:30. W tym czasie dzieci mają bardzo bogato zorganizowany czas w trakcie którego poznają środowisko przedszkolne oraz nauczycieli.
Adaptacja odbywa się bez udziału Rodziców.

Czy przedszkole przyjmuje dzieci w pampersach?

Tak, do przedszkola przyjmujemy dzieci które rozpoczęły lub rozpoczną trening czystości.

Jeśli dziecko korzysta z pieluszek staramy się pomóc Rodzicom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu treningu czystości i wspólnie wprowadzamy zasady prawidłowego korzystania z toalety.

Jak wygląda ramowy plan dnia?

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez Nauczyciela. Kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci.

8:00 – 8:45 Aktywność zbiorowa i indywidualna inspirowana przez Nauczyciela – edukacja przez ruch: różnorodne ćwiczenia i zabawy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

8:45 – 9:30 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.

9:30 – 11:00 Zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez Nauczycielki w ramach Planu Miesięcznego.

11:00 – 12:00 Swobodne zabawy dziecięce w sali lub w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od warunków atmosferycznych).

12:00 – 12:30 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Przygotowanie do odpoczynku. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.

12:30 – 13:00 Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez Nauczycielkę.

13:00 – 14:30 Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

14:30 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.

15:00 – 16:00 Zajęcia dodatkowo płatne.
Aktywność zbiorowa i indywidualna inspirowana przez Nauczyciela – edukacja przez ruch: sport, sztukę, obserwację. Wielozmysłowe poznawanie ,,świata”. Zabawy ruchowe w grupie.

16:00 – 17:00 Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Wspieranie przez Nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna. Praca z dzieckiem zdolnym. Obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci.

17:00 – 17:30 Przygotowanie do II podwieczorku. Podwieczorek. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.

17:30 – 18:30 Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Rozchodzenie się dzieci.

Jakie są opłaty w przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą?

W przypadku choroby dziecka od pełnej kwoty czesnego odejmowana jest stawka żywieniowa w wysokości 7 zł za każdy dzień nieobecności.

Dodatkowo Rodzic ma również możliwość zapłaty tzw. ,,opłaty przestojowej" w wysokości 450 zł jeżeli nieobecność dziecka obejmuje cały miesiąc kalendarzowy. O tej nieobecności Rodzic zobowiązany jest poinformować kierownika placówki z tygodniowym wyprzedzeniem.

Czy w przedszkolu organizowane są wycieczki, dodatkowe atrakcje?

Wszystkie przedszkolaki co najmniej 2 razy w miesiącu uczestniczą w różnorodnych spotkaniach z ciekawymi gośćmi, biorą udział w teatrzykach lub wycieczkach.
W ramach czesnego organizowane są:
- wizyty teatrzyków, klauna, magika
- wizyty gości m.in. weterynarz, policjant, strażak, pielęgniarka
- koncerty muzyczne
- spotkanie z Mikołajem
- Bal Karnawałowy
- Dzień Dziecka
- Piknik Rodzinny
- udział w konkursach plastycznych
- obchody ciekawych dni: Andrzejki, Halloween, Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Ziemi, Dzień
Muzyki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Aptekarza, Dzień Policjanta, Dzień Strażaka, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Sportu i wiele innych…

Co powinna zawierać wyprawka przedszkolaka?

Pierwszego dnia przyjścia dziecka do przedszkola prosimy zabrać ze sobą:

Ubranka na zmianę np.: dresik, koszulka, majteczki, skarpetki, rajstopki.
Obuwie na zmianę (najlepiej kapcie na rzepy, zatrzaski lub wciągane – dają większą samodzielność dziecku, nie na śliskiej podeszwie)
Do leżakowania:
- prześcieradło wielkości standardowego łóżeczka dziecięcego z gumką
- piżamka
- kocyk lub kołderka
- poduszka
- pluszak do przytulania
Pieluchy jednorazowe i krem przeciw odparzeniom
Szczoteczka + pasta + kubeczek
Ręcznik mały z wieszaczkiem
Grzebień lub szczotka do włosów
Czapka/Chustka na głowę chroniąca przed słońcem i wiatrem
Krem przeciwsłoneczny

Wszystkie rzeczy dziecka powinny być trwale podpisane.

Czy dziecko w przedszkolu musi być zawsze o stałej godzinie?

To w jakich godzinach będziecie Państwo korzystać z przedszkola zależy tylko i wyłącznie od Was. Placówki otwarte są w godzinach od 6:30 - 18:30.
Aby dziecko skorzystało ze wszystkich zajęć w ramach czesnego oraz zajęć dydaktycznych w trakcie których realizujemy podstawę programową dobrze jest przyprowadzić je około godziny 9:00 a odebrać zaś najwcześniej po podwieczorku ok. godz. 15:00.

Czy wszyscy nauczyciele mają ukończony kurs pierwszej pomocy?

Tak, wszystkie nauczycielki pracujące w Niepublicznych Przedszkolach Krasnoludki przeszkolone są w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Jeśli nasuwają się Państwu inne, dodatkowe pytania prosimy o przesłanie ich na nasz adres:
[email protected] lub o bezpośredni kontakt telefoniczny.

Jeśli nasuwają się Państwu inne, dodatkowe pytania prosimy o przesłanie ich na nasz adres: [email protected] lub o bezpośredni kontakt telefoniczny.

 Dołącz do nas:

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji:

        

507 042 540  Dyrektor zarządzający
797 187 909  Przedszkole - ZAPISY

  mail: [email protected]