Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w przedszkolach ,,Krasnoludki” to zespół młodych, kreatywnych, wykwalifikowanych i troskliwych nauczycielek. Służą one pomocą i opieką wszystkim swoim podopiecznym. Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych. Posiadają liczne licencje i dyplomy.

Nauczycielki prowadząc zajęcia dydaktyczne przekazują dzieciom wiedzę niezbędną na dalszych etapach edukacji. Dostosowują metody i formy nauczania do wieku wychowanka oraz jego możliwości rozwojowych.
Wykorzystują najnowsze koncepcje pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Co więcej, posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka w czasie prowadzonych zajęć dodatkowych.
 

 Dołącz do nas:

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji:

        

507 042 540  Dyrektor zarządzający
797 187 908  Przedszkole - ZAPISY

  mail: [email protected]