26 Czerwiec 2019

Wycieczka do Gospodarstwa Virga

26 czerwca

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Virga proponuje swój autorski program zajęć, gdzie podczas zabawy dzieci i młodzież zdobywają wiedzę o przyrodzie, a przede wszystkim o okolicznych gatunkach ptaków. Ośrodek położony jest w Dolinie Dolnego Bugu w okolicy Puszczy Białej i Kamienieckiej. Ten wiejski teren, dzięki swojemu przyrodniczemu znaczeniu, został objęty ochroną w ramach programu Natura 2000 – Dyrektywa Ptasia.

Temat zajęć: „Mała sowa, mądra głowa”

1. Przywitanie uczestników zajęć.

2. Pogadanka pt."Mała sowa - mądra głowa" - z udziałem żywej sowy Płomykówki. Na zakończenie pogadanki dzieci mogą pogłaskać sowę i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

3. Praca plastyczna nawiązująca do tematu zajęć pt. "Sowa moich marzeń". Dzieci otrzymują odlew wykonany z masy solnej sowy, który muszą pomalować farbami. Praca plastyczna stanowi pamiątkę z Ośrodka.

4. Przejażdżka na przyczepie (przyczepa jest odpowiednio zabezpieczona).

5. Zapoznanie się ze zwierzętami mieszkającymi w Ośrodku: nutrie, lisa, wiewiórki, jeża, bażanty, króliki, przepiórki i drób.

6. Labirynt - po wyjściu z labiryntu pokonujemy tor sprawnościowy wykonany z opon.

7. Gry i zabawy: - ''Łowimy rybki '' - ''Zbieramy kurze jaja'' (sztuczne jaja) - ''Gramy w jeża''.

8. Swobodna zabawa

 

Śniadanie – 7.45

Wyjazd - 8.45

Powrót ok 15.30

 

CENA: 55 zł Zapisy i opłata do 17 czerwca.

Jeżeli dziecko nie pojedzie nie będzie zwrotów.

« Powrót

 Dołącz do nas:

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji:

        

797 187 901  Dyrektor
797 349 893  Przedszkole - ZAPISY

  mail: bialoleka@krasnoludki.edu.pl